Podcasty

Tomáš Procházka a Peter Perniš: Návrh novely zákoníku práce
Tomáš Sokol: Demonstrace za nespravedlnost
Monika Novotná: I Have a Dream …
Daniela Kovářová: Právo nás nemá řídit, má být oporou
Martin Maisner: Hlasy a ohlasy
Aleš Rozehnal: Státní zástupce a nezákonná šikaná nevinných lidí
Adam Sigmund: Sberbank – co víme, co nevíme a co uděláme
Zdeněk Tomíček: CEEA: Modernizace distribuce tepla
Zdeněk Tomíček: Úspora vody v podnicích
Michal Žižlavský: Časovaná bomba SBERBANK
Tomáš Procházka: Výsledky kontroly v Rohlíku – kurýr jako OSVČ?
František Korbel: Co dělat, když chcete stavět
Jan Blažek z Bankovní identity: BI možná nahradí občanský průkaz
Tomáš Procházka: Švarcsystém je pokušení
Tata Bojs mají nový klip. Natáčel se ve studiu LEAGLEONE

Více podcastů naleznete na: