Vedle mnohých mýtů zatvrzele zahnízděných v myslích laické veřejnosti je domněnka, že všechno společenské zlo pochází od toho, že máme buď špatné nebo nedokonalé zákony a že by tedy stačilo vydat zákony lepší nebo ty nedokonalé opravit, změnit a doplnit.

 

Martin Maisner
advokát
místopředseda ČAK

A že by se dostavil pořádek, všeobecné blaho a následně jakási forma nirvány. Závěr, kdo za to může a kdo tomu brání se pak velmi liší. A to většinou podle individuálního životního, filosofického nebo politického zaměření.

Viníkem mohou být kryptokomunisté, anarchisté, Židé, mimozemšťané, migranti, spiklenci Nového řádu, templáři nebo Ďábel. Na všechno si ani nevzpomenu

Trochu hloupé je, že se vlastně zákony mění pořád a k onomu obecnému blahu tak, jak je očekáváno, pořád nějak nedochází. Právní řád je složitý organizmus a ony ty zákony jsou – potvůrky všelijak provázány, takže když někde kus zmodernizujete, tak na jiné části opadá pomyslná omítka. Tedy kvalita právní úpravy se zase v určitém směru zhorší. Prostou změnou zákonů se toho moc nezlepší

Právní řád moderní společnosti

Právní řád moderní společnosti se skládá z norem, z dobrovolného podřízení se a respektování těchto zákonů a dále ze systému, který jednotlivé subjekty práva humánně leč účinně může k respektu a dodržování zákonů donutit.

Pokud je kterýkoliv z těchto tří prvků v nepořádku nebo nefunkční, je to s právním řádem (a následně i s právním státem) prostě špatné

Sebelepší zákony jsou k ničemu, pokud se jimi neřídí. A pokud nefunguje systém donucení k respektu vůči zákonům. Lidé (nebo přesněji subjekty práva) je také nebudou respektovat. Minimálně nemalá část z nich, což ale k devastaci právního řádu docela stačí.

Závěr

Mě osobně by potěšilo, kdyby alespoň někteří, kteří volají po změně špatných zákonů (přičemž připusťme, že některým zákonům by šikovná novela slušela) by mohli začít s posílením právního řádu tím, že by začali platné zákony respektovat a opravdu se jimi řídit. Patrně by to přispělo k posílení právního pořádku více než nová zběsilá legislativní smršť.

Autor: Martin Maisner  
Jde o názor autora, nikoli LEAGLEONE