Volební sliby

Volební sliby a volební programy mají zpravidla jen jeden účel. Sdělit potenciálnímu voliči – pokud mě zvolíte, učiním to a to. Zařídím to – krátce řečeno, pokud mě necháte vládnout, změním Váš život.

Martin Maisner
advokát

 

 

 

 

U voleb do orgánů České advokátní komory je tomu jinak. Advokáti zvolení do orgánů Komory totiž advokáty neřídí ani jim nevládnou, a to co by mohli o své vůli změnit je opravdu minimální. Jejich činnost a směr, kterým se má advokacie ubírat je určen jednak zákonem a potom rozhodnutími sněmu.

Volební program kandidáta či vyhlášení, čemu by se chtěl ve funkci věnovat má vypovídací schopnost jen v tom směru, že charakterizuje osobnost kandidáta a jeho názory na to, jak by se advokacie měla vyvíjet. To je samozřejmě hodně důležité.

Ale pokud o jakýchkoliv zásadních změnách nerozhodne sněm, nemůže je představenstvo zavést i kdyby se jeho členové rozkrájeli

A také se může stát, že sice sněm zvolí kandidáta, ale rozhodne o koncepci české advokacie, která nebude zrovna taková, jakou by preferoval onen zmíněný kandidát.

Jsou samozřejmě i sliby, které se splnit nedají. Žádný zvolený kandidát nemůže zajistit, že Ministerstvo spravedlnosti konečně vydá vyhlášku s novým advokátním tarifem, ani že bude zákon o advokacii změněn tak, aby bylo možno uspořádat advokátní sněm distančně.

Může však slíbit, že se vynasnaží a to s plným vědomím toho, že to nemusí stačit

Horší je, když slibuje něco, co vypadá splnitelné, ale je to nesmysl. Například, že zavede on-line hlasování tím, že navrhne novelu stálého volebního řádu. Sice samo přijetí novely stálého volebního řádu je také mimo jeho vliv (jsme opět u rozhodnutí sněmu), ale vypadá to jako jednoduché řešení.

Bohužel není a svědčí to spíše jen o tom, že dotyčný slibující neví, o čem mluví. Bez změny zákona to prostě nejde

Takže by asi bylo dobře, abychom volební programy a názory kandidátů v rámci voleb do orgánů České advokátní komory chápali jako to, čím jsou (tedy charakteristika osobnosti a názoru kandidátů) a nikoliv jako program budoucí vlády. Tou totiž orgány Komory nejsou a nikdy nebudou.

Autor: Martin Maisner  
Jde o názor autora, nikoli legalTV