„Uvažuje se o volebním zákoně, který by platil jednorázově,“ říká ministryně Benešová