Jak se má zaměstnavatel zachovat k ukrajinským zaměstnancům, kteří obdrželi povolávací rozkaz nebo chtějí odcestovat pomáhat na Ukrajinu?

 

Radek Matouš

advokát – partner
Eversheds Sutherland

 

Ondřej Beneš

senior advokát
Eversheds Sutherland

 

Martina Vodičková

koncipientka
Eversheds Sutherland

 

UA zaměstnanec obdrží povolávací rozkaz

  • UA zaměstnanec je povinen odcestovat na Ukrajinu na základě povolávacího rozkazu a opustit své zaměstnání.
  • Z hlediska českého práva se bude jednat o omluvenou překážku v práci na straně zaměstnance.
  • Zaměstnanec nebude mít nárok na žádnou náhradu mzdy. Doporučujeme však uzavřít dohodu o neplaceném volnu.
  • Zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit (zaměstnanec má nárok na volno), a to po celou dobu, kdy bude překážka trvat (platit povolávací rozkaz).

UA zaměstnanec chce dobrovolně odcestovat

  • UA zaměstnanec se dobrovolně rozhodne, že se chce vrátit na Ukrajinu za účelem kontaktu se svojí rodinou nebo pomoci v bojích.
  • Doporučujeme se s takovým zaměstnancem dohodnout na:
  • čerpání dovolené, nebo
  • uzavření dohody o neplaceném volnu na určitou dobu, kdy zaměstnanec nebude mít nárok na náhradu mzdy.
  • Nemůže-li zaměstnavatel poskytnout UA zaměstnanci z provozních důvodů dovolenou nebo neplacené volno, lze rozvázat pracovní poměr dohodou.

Je možná výpověď UA zaměstnanci?

Nevykonávání práce z důvodu výkonu UA vojenské služby na základě povolávacího rozkazu nelze považovat za výpovědní důvod, na jehož základě by bylo možné se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Je však možné s takovým zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí jen na základě zákonných výpovědních důvodů.

Dle našeho názoru nelze na zaměstnance aplikovat tzv. ochrannou dobu dle § 53 odst. 1(b) ZP, po kterou nelze dát zaměstnanci výpověď, po dobu operačního nasazení na základě UA povolávacího rozkazu. Dle textace a použité terminologie zákoníku práce se dané ustanovení vztahuje pouze na občany, kteří jsou v operačním nasazení podle českých povolávacích rozkazů.

Autor: Radek Matouš, Ondřej Beneš, Martina Vodičková