Tenza dluží tři miliardy

Krajský soud v Brně ukončil provoz firmy Tenza, která je od února v úpadku. Vyhověl tak návrhu insolvenčního správce brněnské energetické společnosti, jejíž věřitelé přihlásili pohledávky zhruba za tři miliardy korun. Další provoz firmy by poškodilo majetkovou podstatu. Vyplývá to z dokumentu v insolvenčním rejstříku.

„Správce uvedl, že další provozování podniku dlužníka by nebylo hospodárné. Věřitelský výbor se ztotožnil se stanoviskem správce. S ohledem na nehospodárnost provozu podniku dlužníka se jeví, že další provozování podniku by bylo ke škodě majetkové podstaty, a tedy by vedlo ke zhoršení uspokojení přihlášených věřitelů, což by bylo v rozporu se zásadami insolvenčního řízení,“ uvedl soudce Zdeněk Dokulil v odůvodnění, proč soud návrhu vyhověl.

Největší zakázkou Tenzy byly práce na horkovodu z Temelína do Českých Budějovic pro společnost ČEZ, zbývá z něj dokončit 11 z celkových 26 kilometrů. ČEZ vyhlásil v březnu nový tendr, nového dodavatele stavby za více než 1,4 miliardy korun chce vybrat ještě letos. ČEZ přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky přes miliardu korun. O peníze se ale hlásí desítky dalších věřitelů. Tenza dluží i dalším bankám, zdravotním pojišťovnám, dodavatelům i svým klientům. Pohledávky přihlásilo přes 200 věřitelů včetně Tepláren Brno.

Firmu Tenza se nepovedlo prodat. Již dříve správce uvedl, že provoz firmy v konkurzu či reorganizaci je nereálný. Z ekonomického posudku Tenzy vyplývá, že základní příčinou stavu jsou osobní náklady, jejichž výše neodpovídala tržbám.

„Výkony v roce 2020 klesly meziročně přibližně o polovinu, hodnota osobních nákladů byla téměř shodná s úrovní roku 2019,“ uvedl správce. Firma podle něj držela osobní náklady proto, aby byla připravená na nové zakázky, tento předpoklad se ale nenaplnil. „Primární EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) se tak propadla do výrazně záporné hodnoty přes 155 milionů korun,“ dodal správce. Negativní trend pokračuje i letos, navzdory tomu, že osobní náklady klesly. Firma měla ještě loni kolem 140 zaměstnanců. Aby byla EBITDA kladná, musely by být výkony firmy kolem miliardy korun, uvádí posudek. Zadlužení Tenzy bylo „značně rizikové“ už v roce 2019.

V roce 2019 vykázala Tenza podle výroční zprávy obrat 1,7 miliardy korun a zisk po zdanění 13 milionů. V roce 2018 byla v zisku 2,2 milionu korun, v roce 2017 ve ztrátě 81 milionů.

Tenza vznikla v roce 1993, dodávala hlavně pro energetický průmysl. Předělávala zdroje tepla, elektřiny a tepelné rozvody.

ČTK, miv