FOTO: ZDENĚK NĚMEC, MAFRA

Soudní tlumočení je hodně akční, říká Martina Levey

PRAHA Ač práva nevystudovala, je s nimi soudní tlumočnice a překladatelka Martina Levey denně v kontaktu.

LN: Jste profesionální soudní tlumočnice a překladatelka, takzvaně s kulatým razítkem. Vysvětlete našim čtenářům na úvod, jaký je mezi tlumočením a překládáním rozdíl.
Tlumočením se rozumí překlad mluveného slova a překládáním písemný překlad listin. Obojí se teď poprvé rozlišuje v novém zákoně o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Účinný bude od ledna. Ten zákon bude právně vůbec poprvé rozlišovat dvě kategorie: soudní tlumočníky a soudní překladatele. Budeme si moci vybrat, jestli budeme tlumočit, nebo překládat. Případně jestli budeme dělat obojí.

LN: A jak se rozhodnete vy?
Já už jsem se rozhodla, že budu dělat obojí. Nemusím, ale chci.

LN: Proč jste se rozhodla věnovat profesionálnímu úřednímu tlumočení a překládání z a do angličtiny?
Mám vystudovanou anglistiku a bohemistiku. A po ukončení studií jsem přemýšlela o své budoucí specializaci. Vždycky mne zajímala a bavila právničina. Dokonce jsem vážně uvažovala, že bych i práva studovala. A tak, když už jsem vystudovala jazyky, jsem se alespoň trochu vydala tím směrem. Zaměřila se na právní texty.

Celý článek naleznete zde.