Předseda Nejvyššího soudu (NS) Petr Angyalossy by uvítal, kdyby v kárných řízeních se soudci a státními zástupci v ČR existovala možnost odvolání proti rozhodnutí. Nyní vedou jednoinstanční řízení speciální senáty u Nejvyššího správního soudu (NSS), jako mimořádný opravný prostředek se nabízí jen ústavní stížnost, případně obnova řízení, jinak je rozhodnutí kárného senátu konečné. Angyalossy je zastáncem změny. Řekl to novinářům před zahájením Kolokvia Sítě předsedů nejvyšších soudů EU. Akce je součástí programu českého předsednictví v Radě EU.

NS by v případě reorganizace kárných řízení mohl připravit odvolací senát, uvedl Angyalossy.

Výhrady k českému systému vyslovil letos také Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Zabýval se sice kárnými řízeními s exekutory, ta jsou však organizovaná stejně jako řízení se soudci a státními zástupci. Proti rozhodnutí se nelze odvolat.

Kárná řízení byla určena jako jedno z témat dnešního kolokvia už před rozhodnutím štrasburského soudu, spolu s etikou soudců a důvěrou justici.

„Je to shoda náhod, na straně druhé to potvrzuje nejen mé úvahy, ale i úvahy řady kolegů, že s tím kárným řízením v České republice je potřeba něco udělat i vzhledem k dvojinstančnosti,“ řekl Angyalossy.

Soud ve Štrasburku rozhodoval o stížnosti pražského exekutora Jana Grosama, kterého v roce 2010 kárně zažalovala tehdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová (za ODS). NSS jej o dva roky později shledal vinným a uložil mu pokutu 350.000 korun, proti čemuž se muž marně bránil u Ústavního soudu. U ESLP pak úspěšně namítl, že kárné řízení s ním nemělo parametry řádného procesu, že český soud neměl parametry soudu a že proti rozhodnutí kárného senátu není odvolání.

Po letošním štrasburském rozhodnutí ještě zůstávala české vládě možnost opravného prostředku k velkému senátu. Český systém se tak zatím nezměnil. Předseda NSS Karel Šimka v červnu řekl, že rozhodnutí evropského soudu podle něj stojí spíše na systémových abstraktních úvahách, jak by měla být kárná justice správně uspořádaná. „V každé evropské zemi je však jiný systém,“ uvedl předseda NSS, který podkládá dosavadní zkušenost s českou právní úpravou za dobrou.

ČTK, 14. 10. 2022