CC BY-SA 4.0: VitVit; Wikimedia

Práva přizpůsobila výuku epidemiologické situaci

PRAHA Pražská práva převedla výuku do on-line režimu nejméně do 31. října. Olomoucká právnická fakulta bude celý zimní semestr učit bezkontaktně. V Brně zvýšili stupeň epidemiologického nebezpečí a zavedli hybridní režim. Plzeňská práva zahájí výuku osobně, pak se uvidí.

Pražská práva budou nejméně do 31. října vyučovat distanční formou. Jde o důsledek nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy z pátečního odpoledne, jímž s účinností od pondělí zakázala na území celého hlavního města osobní přítomnost studentů při výuce na vysokých školách.

Zákaz nedopadá na studenty, kteří chtějí individuálně navštívit knihovnu nebo studovnu, jít na individuální konzultace studijní látky, popřípadě se z ní nechat, pokud to nestihli do konce letního semestru, přezkoušet. U zkoušky jich však nesmí být současně přítomno více než 10.

Celý článek naleznete zde.