FOTO: MICHAL ŠULA, MAFRA

Potřebujeme nový zákon o daních z příjmů, říká senátor Goláň

PRAHA „Daňová soustava je zaplevelená množstvím zbytečných zpřesnění a dalších úprav,“ říká senátor Tomáš Goláň (ODS), nový předseda ústavně-právního výboru (ÚPV) Senátu.

LN: Nastanou s vaším předsednictvím změny?
Určitě ne, můj předchůdce (Miroslav Antl – pozn. red.) vedl ÚPV výborně, takže bych chtěl na jeho práci a práci výboru kontinuálně navázat. Jediné, k čemu jsem měl i dříve výhrady, je časové omezení diskutujících. Za předpokladu dodržení tématu nebudu časové limity vyžadovat.

LN: Povoláním jste daňový poradce. Budete dávat větší důraz na zákony o daních vzhledem k tomu, že Senát nemá oproti Poslanecké sněmovně rozpočtový výbor, který se mimo jiné věnuje i daňové legislativě?
Důraz budu klást především na to, abychom všechny zákony, které budou Organizačním výborem přikázány našemu výboru, podrobili kontrole, zda jsou v souladu s Ústavou ČR a dalšími právními předpisy českého právního řádu. To je hlavním úkolem a náplní práce ÚPV. Samozřejmě budeme dbát i na jejich věcnou správnost.

LN: Zmínil jste svého předchůdce, právníka Miroslava Antla. Nebojíte se, že vás může limitovat skutečnost, že vy sám právní vzdělání nemáte?
Toho se rozhodně nebojím. Daňovými, právními a soudními spory procházím již od roku 2006 a z praxe mám velké zkušenosti. K dispozici mám i dva své konzultanty advokáty a vynikající legislativní odbor Senátu.

Kvůli svému civilnímu povolání jsem se vždy musel orientovat v aktuální právní úpravě a znát následky jednání v jednotlivých právních odvětvích. Ostatně velké kauzy týkající se daňových soudních sporů pořád ještě řeším ve firmě já, což by mi absence komplexního pohledu na právo nedovolovala. Díky tomu tedy zůstávám v kontaktu s reálným světem a dokážu si představit dopady nových právních norem na život občana.

Celý článek naleznete zde.