Pokračování prvního dílu:

Komu bude nově automaticky zřízena datová schránka?

Každé právnické osobě, která je zapsána v registru osob, ve spolkovém rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností. Dále také všem podnikajícím fyzickým osobám, kterým se doposud zřizovaly datové schránky pouze na základě jejich žádosti, tedy nově bude těmto osobám datová schránka zřízena Ministerstvem vnitra automaticky.

Karolína Rechtorovičová

advokátní koncipient
Eversheds Sutherland

Co se týče fyzických osob, tak bude datová schránka zřízena každé plně svéprávné osobě zapsané v základním registru obyvatel bezodkladně poté, co poprvé použije prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

To znamená jakýkoliv způsob, kterým se dá přihlašovat přes Národní bod pro identifikaci a autentizaci. Z příkladů uvedu třeba občanský průkaz s aktivovaným elektronickým čipem nebo bankovní Identitu

V tomto případě však může fyzická osoba svou datovou schránku opět znepřístupnit (nikoliv však absolutně deaktivovat), a to prostřednictvím Ministerstva vnitra.

Je tedy potřeba mít se v tomto případě na pozoru, protože právě u fyzických osob by mohla být informovanost o této problematice nejmenší a je třeba mít na paměti, že ve chvíli, kdy Vám bude datová schránka Ministerstvem vnitra automaticky zřízena, budou do ní zasílány dokumenty a bude u nich nastávat také fikce doručení, a pro změnu v tomto doručování bude potřeba aktivně jednat.

Závěr

Tyto důsledky je třeba vnímat jako daň za elektronizaci a digitalizaci, která je vyvážena zejména zjednodušením a zrychlením komunikace a úsporou nákladů.

Na druhou stranu je ale třeba počítat s tím, že ne každý uživatel bude bez dalšího schopen datovou schránku například znepřístupnit a zůstává otázkou, zda je laická veřejnost o novinkách v oblasti datových schránek dostatečně informovaná.

Autor: Karolína Rechtorovičová