Mezinárodní advokátní kancelář Eversheds Sutherland jmenovala dosavadního counsela Marka Bombu novým partnerem pobočky v Praze.

Česká pobočka pak dále rozšířila své vedení o jednoho člena na pozici counsel, a to Ondřeje Beneše a o dva členy na pozice senior advokátů – Katarínu Jendželovskou a Jakuba Verlíka. Bratislavská kancelář povýšila z pozice senior advokáta na pozici counsel Petru Markovou.

 

Marek Bomba

advokát – partner
Eversheds Sutherland

Marek Bomba se ve své praxi zaměřuje na právo obchodních společností a fúze a akvizice, smluvní právo a hospodářskou soutěž. Vystudoval práva na Univerzitě Komenského v Bratislavě a dále pokračoval v postgraduálním studiu na univerzitě v holandském Nijmegenu, kde obdržel titul LL.M.

Ondřej Beneš

counsel
Eversheds Sutherland

Ondřej Beneš se věnuje zejména oblasti fúzí a akvizic a pracovnímu právu. Ondřej vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Katarína Jendželovská

senior advokát
Eversheds Sutherland

Katarína Jendželovská se zaměřuje především na smluvní právo a nemovitosti. Zkušenosti má rovněž v oblasti bankovnictví a financí a regulatoriky. Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Studovala také na univerzitě v Gentu v Belgii.

 

Jakub Verlík

senior advokát
Eversheds Sutherland

Jakub Verlík se ve své praxi věnuje převážně právu obchodních společností, právu nemovitostí a fúzím a akvizicím. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a rovněž studoval na Hague University v Haagu.

 

Petra Marková

counsel
Eversheds Sutherland

Petra Marková se specializuje na finanční a obchodní právo, fúze a akvizice, státní pomoc a compliance. Studovala na právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.