Manželskou nebo předmanželskou smlouvu podepsalo v roce 2022 u notáře 9712 párů. Meziročně jde o pokles o 1042. Počet smluv klesl poprvé od roku 2016 pod 10.000. Informovala o tom v tiskové zprávě Notářská komora, která statistiku úprav majetkového režimu manželů vede.

Nejvyšší počet smluv zaznamenala komora v roce 2019. Smlouvu si tehdy pořídilo rekordních 10.891 párů.

Vzhledem k počtu svateb, který se v posledních letech pohybuje kolem 50.000 ročně, má smlouvu upravující majetkové poměry manželů každý pátý pár

Sepsat ji v Česku může výhradně notář a při vstupu do manželství o ni žádají také už rozvedení lidé. Většinou proto, že s dělením majetku po předešlém vztahu bez smlouvy měli špatnou zkušenost.

Smlouva chrání před odpovědností za partnerovy dluhy, a to ať už o nich manželé již vědí, nebo mají teprve vzniknout. Smlouvou lze také určit, zda budou manželé nabývat po svatbě majetek dohromady, nebo se ze společného jmění něco vyloučí

„Lidé se zajímají o ochranu svého majetku a o to, komu bude po případném rozvodu patřit. Sepisujeme ji párům, které chtějí mít vlastnická práva ke svému majetku jasně stanovena,“ uvedl prezident komory Radim Neubauer

Rozvodovost se v ČR v posledních letech pohybuje kolem 25.000 případů ročně.

Smlouvu mohou využít lidé i v případech, kdy jeden z manželů začíná podnikat a nechce riskovat, že případný krach ovlivní finanční situaci celé rodiny včetně dětí. Manželská smlouva totiž jasně stanovuje, kdo vlastní konkrétní část majetku, a je nadřazena zákonnému režimu společného jmění manželů. Takový režim vzniká společně se sňatkem za předpokladu, že manželé smlouvu, která jej mění, nepodepsali.

Česká legislativa umožňuje manželům a nastávajícím manželům upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanovuje zákonný manželský majetkový režim

Ten se uzavřením smlouvy mění na režim smluvený a smlouva řeší majetkové poměry pro případ rozvodu či úmrtí jednoho z manželů. Obě strany si v manželské smlouvě zpravidla upravují svá práva a povinnosti týkající se budoucího společného jmění. Takovouto smlouvu lze podepsat pouze u notáře.

V případě podepsání smlouvy před uzavřením manželství je nutné po svatbě předložit příslušnému notáři oddací list. Nic jiného než majetek a majetkové vztahy předmětem takové smlouvy být nemůže, není tedy možné smluvně po partnerovi požadovat například vykonávání domácích prací.

ČTK, Praha 18. 1. 2023