Podmínky odstoupení od smlouvy u zboží hygienicky citlivého charakteru

Výjimka zakotvená v ustanovení § 1837 písm. g) občanského zákoníku dopadá na zboží, které je z hygienických a zdravotních důvodů zabaleno. U takovéhoto zboží hygienicky citlivého charakteru, které se nachází v uzavřeném obalu, ze kterého jej spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nelze od smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Ostatně by to ani nedávalo smysl.

 

Jiří Matzner

advokát – partner

Matzner Legal

 

 

Jen si představme, že by si kdokoliv na internetu zakoupil např. zubní kartáček nebo injekční stříkačku, kterou by vyňal z obalu, týden ji používal a následně se rozhodl, že už zboží nechce a vrátí jej prodejci na základě možnosti odstoupení od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě

Toto by bylo pro prodejce nejen že nevýhodné, ale i značně nefér, jelikož takto použité zboží už by nebyl schopen nikomu znovu prodat. Je tedy jasné, že zboží hygienicky citlivého charakteru podle zákona vrátit nelze, a to ani ze strany spotřebitele ve čtrnáctidenní zákonné lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Zůstává tedy otázkou, co vše lze za zboží hygienicky citlivého charakteru považovat. Zde už se dostáváme do roviny výkladů zákona, která není zcela jednoznačná

Je však třeba říci, že výklady jsou v tomto směru spíše restriktivní.

Pouhá skutečnost, že je zboží zabaleno a spotřebitelem rozbaleno, možnost odstoupení od smlouvy zákonitě nevylučuje. Musí se tedy jednat o zboží, které po vynětí z obalu z hygienických důvodů není možné vrátit. Pokud je zboží naopak nezabalené, těžko zde mohou být hygienické důvody bránící jeho vrácení – tak tomu může (ale nemusí) být např. u spodního prádla. Nemožnost vrácení zboží z důvodu jeho vybalení z hygienického obalu tak bude dopadat zpravidla na kosmetické výrobky, holicí strojky, depilátory, zubní kartáčky, injekční stříkačky, hygienické potřeby nebo třeba erotické zboží.

Zákonná výjimka se ale zdaleka netýká každého zboží nacházejícího se v uzavřeném obalu

Závěr

Zákon spotřebitelům ve vztahu k možnému vracení zboží poskytuje bezesporu širokou ochranu, včetně možnosti odstoupení od smlouvy a vrácení zboží bez udaní důvodu ve čtrnáctidenní zákonné lhůtě.

Tuto možnost však nelze využít vždy a zboží hygienicky citlivého charakteru je jednou z výjimek, kdy od smlouvy ze strany spotřebitele odstoupit nepůjde

Vždy je však potřeba důkladně zvážit, zda se uvedená zákonná výjimka na zboží uplatní či nikoliv, s ohledem na jeho hygienický charakter.

Autor: Jiří Matzner