Malá nebo velká?

Advokacii lze provozovat různým způsobem. Samostatně, v malém týmu, nebo ve velké advokátní kanceláři. Záleží to na rozhodnutí každého jednotlivého advokáta, jeho naturelu a na tom, jak si svou profesní dráhu představuje.


Martin Maisner

advokát

 

 

 

Výkon advokacie (nerad používám termíny velká a malá advokacie, protože to tak trochu naznačuje, že ona „velká advokacie“ je jaksi významnější, což si rozhodně nemyslím) samostatným advokátem a advokátem v rámci velké kanceláře je odlišný. Zatímco velké kanceláře pracují s týmy a specializacemi, samostatný advokát si jako gladiátor musí obyčejně poradit sám.

Velké kanceláře mají velký obrat, ale masivní náklady

Samostatný advokát sice pracuje úsporněji, ale musí často velmi pečlivě hospodařit se svým časem, aby si zachoval alespoň nějakou kvalitu života. Řeší různé dílčí problémy a překonávají odlišné překážky, ale podstata jejich práce zůstává stejná.

Advokacie je jenom jedna. A advokátní komora musí hájit zájmy všech advokátů, zejména ty zásadní a společné a pokud hájí zájmy důležité pro některou ze skupin advokátů, nesmí to být na úkor těch ostatních. Nemůže preferovat pražské advokáty na úkor regionálních, samostatné oproti mezinárodním, nebo mladé před staršími a naopak.

Pro všechny advokáty je důležité zachovat nezávislost a samosprávu advokátního stavu

Zachovat státem respektovanou povinnost mlčenlivosti advokáta a udržení integrit jejich procesního postavení. Bez toho nelze vykonávat práci a poslání advokáta tak, jak ji známe. A pokud se nám přitom podaří udržet i trochu noblesy a profesionální etiky, kterou měli naši předchůdci, bylo by to jen k dobrému.

 

Autor: Martin Maisner  
Jde o názor autora, nikoli legalTV