Kauza Dozimetr hýbe médii. Docela by mě zajímalo, jaký šikovný kreativec vymyslel ten přiléhavý název.

 

JUDr. Michal Žižlavský

člen představenstva
České advokátní komory

Dozimetr je zařízení, které se používá k měření úniku radioaktivních látek. V našem případě by jeho ručička vyskočila hodně vysoko, kdybychom se tentokrát zaměřili – místo radia – na stupeň úniku informací z policejního spisu.

Že by to autor tušil, už když ho políbila Múza při hledáni vhodného názvu akce?

Široký zájem lidu

Josef Váchal ve své studii Krvavý román analyzoval, jakými literárními postupy můžete získat “široký zájem lidu”. Základ je v tom, že se nesmíte spokojit s obrazy všedních dějů. Zdroj, který pouští po kapkách informace z policejního spisu, to dobře ví. Třeba popis úsilím znavené placené společnice Kristýny, která na svém těle hledá cesty, jak dostat dovnitř kokain, opravdu nevypadá jako líčení všedního děje.

Jakou vazbu to má na skutek, který je stíhaný jako trestný čin?

Mediální zdroj zjevně sleduje právě ono váchalovské vyvolání “širokého zájmu lidu”. Jeví se mi to tak, že chce předsudečně obrátit spravedlivý hněv veřejnosti proti zvrhlým podezřelým, ať už se jejich údajné zločiny (které nechci bagatelizovat, pokud k nim skutečně došlo) prokáží či nikoli. Skutečně si někdo soudný myslí, že na tom mají zájem advokáti jako obhájci obviněných?

Cítili jsme jako představenstvo České advokátní komory za vhodné na některé detaily upozornit. Naše stanovisko si můžete přečíst zde 👇