Jaká by měla být …

Autor: Martin Maisner  

 

Mnohokrát jsem se v poslední době dozvěděl, jaká by měla Česká advokátní komora být. Malá a přívětivá, například. Zní to samozřejmě velmi lákavě, ale snad by nebylo špatné dodat, co znamená označení „malá“ a jak se pozná, že je Komora „přívětivá“. Jsou to totiž dost subjektivní pojmy a každý si pod nimi může představit něco jiného. Ale to měl asi autor v úmyslu. Hlavně, že to zní pozitivně…

Další z výjimečných nápadů je, že by Komora měla být servisní organizací pro advokáty

Například by mohla všem advokátům poskytovat služby při výkonu advokacie – nejlépe podle přímých příkazů každého advokáta. Nebo by také mohla poskytnout všem advokátům zdarma (respektive v rámci placeného příspěvku na činnost) licence na právní systémy Beck, Kluwer, ASPI a tak podobně – vždyť Notářská komora tak činí.

Jenže Česká advokátní komora není servisní organizací. Jedná se o zákonem zřízenou právnickou osobu, která má vykonávat stavovskou samosprávu, tedy poměrně přesně definované činnosti, nikoliv blíže neurčené služby pro advokáty.

Navíc existuje něco, čemu se říká „syndrom společného bazénu“

Tento termín označuje situaci, kdy by se měly ze společných prostředků hradit služby, o které stojí jenom část z nich. A ti, kteří o ně nestojí, se na fakt, že jsou tyto služby pro některé hrazeny z těchto prostředků, dívá jako na nehospodárné nakládání s těmito prostředky.

Advokacii totiž advokáti vykonávají různými způsoby a co vyhovuje jednomu, je druhému naopak zcela k ničemu

Navíc je třeba si uvědomit, že management samosprávné komory je vykonáván volenými funkcionáři, kteří za svou práci nejsou placeni. To by v případě servisní organizace asi úplně nefungovalo.

A možná, že by nebylo od věci, kdyby si hlasatelé těchto dobrých nápadů nejdříve zjistili, co všechno musí Komora zajišťovat a kolik to stojí. Určitě lze jakoukoliv činnost vykonávat efektivněji. Ale neškodilo by přijít s trochu konkrétnějším návrhem.

Všichni usilujeme o to, abychom dělali svou práci lépe. Ale od obecného prohlášení ke konkrétnímu řešení vede poměrně dlouhá a trnitá cesta

Ti, co to už zkusili, to dobře vědí. A pokud se někdo chce inspirovat Notářskou komorou ve věci distribuovaných licencí, měl by si zjistit, kolik činí roční příspěvek na činnost Notářské komory. Činí totiž trojnásobek toho, co dnes platí advokáti.

 

Jde o názor autora, nikoli legalTV