FOTO: TOMÁŠ NAHODIL, LIDOVÉ NOVINY

Insolvenční řízení musí běžet i v době pandemie, říká soudce Kučera

PRAHA „Bez ohledu na vyhlášení nouzového stavu soudy nadále činí veškeré úkony dle insolvenčního zákona,“ říká místopředseda Vrchního soudu v Praze František Kučera.

LN: Soudci insolvenčního úseku vašeho soudu minulý týden zveřejnili vlastní návrh „pandemické“ novely insolvenčního zákona. Co je k tomu vedlo?
Naši soudci se rozhodli sami navrhnout něco, co považovali za prospěšné a potřebné. Šlo o kolektivní dílo. Aktivně se na něm podílelo asi šest soudců.

Návrh jsme zaslali i ministerstvu spravedlnosti a krajským soudům, které měly možnost se k němu vyjádřit. Po připomínkách jsme do něj zapracovali změny a minulé pondělí ho odeslali ministerstvu.

LN: Sepsali byste ho, i kdyby nepřišla současná pandemie?
Tento návrh vznikl za zcela mimořádných podmínek a naprosto spontánně jako reakce na vypjatou společenskou situaci. V normálních podmínkách by jistě nevznikl. Nebyl by k tomu důvod.

Insolvenční zákon je totiž s každou další novelou stále komplikovanější a nepřehlednější. Proto jsme se snažili zasáhnout do něj jen minimálně. Bez rizika zavádět něco nevyzkoušeného.

LN: Jak by váš návrh fungoval v praxi? Co konkrétně a jak by se změnilo?
Zásadní změnou mělo být, že všechny fyzické osoby, bez ohledu na to, zda půjde o podnikatele nebo spotřebitele a jaká byla příčina jejich úpadku, by měly rovný přístup k institutu oddlužení. Fyzickým osobám – podnikatelům by se tím nově otevřely obě možnosti řešení úpadku. Jak reorganizace, pokud provozují podnik či obchodní závod, tak oddlužení, nemají-li jej.

Návrh měl potenciál přispět k oddlužení všech fyzických osob bez ohledu na povahu jejich dluhů.

Kromě toho obsahoval i další významné změny. Například že se stávající moratorium mělo více zpřístupnit všem dlužníkům i bez souhlasu věřitelů. Navíc s maximální délkou až dvanácti měsíců namísto současných tří a možností jejího prodloužení o dalších šest měsíců, pokud by s tím věřitelé souhlasili.

Celý článek naleznete zde.