Podívejte se do veřejné evidence majitelů firem

V pondělí 7. června veřejnost získá přístup do evidence skutečných majitelů firem. Vyhledávání v evidenci přestalo fungovat hned po startu 1. června. Ministerstvo spravedlnosti to zdůvodnilo potřebou řízené provozní odstávky, kterou bylo možné provést až 1. června, po účinnosti nové legislativy.

Zatím bylo možné vyhledávat skutečné majitele a získávat výpisy jen přes notáře nebo soudy prostřednictvím datové schránky nebo dálkového přístupu oprávněných osob.

Veřejně přístupné jsou v evidenci jméno a adresa skutečného majitele i údaje o jeho postavení vůči konkrétní firmě

Můžete tak nyní snadno zjistit, kdo skutečně vlastní firmu nebo pobírá její zisk. Dosud byly tyto údaje veřejnosti nedostupné. Přístup k nim měly jen orgány státní správy, orgány činné v trestním řízení a soudy.

Podle zákona je skutečným majitelem především každá fyzická osoba, která je beneficientem s podílem na zisku společnosti nebo má na chod firmy učující, třeba i neformální, vliv. Nová právní úprava je přísnější než dosud. Firmám hrozí citelné sankce, když budou některé údaje chybět a společnost je nedoplní.

ČTK, miv