Ministerstvo spravedlnosti doplní do svého návrhu novely zákona o státním zastupitelství důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce. Úřad to uvedl v tiskové zprávě s tím, že ministr Pavel Blažek (ODS) zadal tento úkol legislativcům v polovině prosince. Zpřesnění podmínek pro odvolání šéfa žalobců slíbila vláda v programovém prohlášení, Blažek ale v říjnu uvedl, že koalice se na problematice způsobu jmenování a odvolávání neshodla a že ještě očekává diskusi ve vládě i v Parlamentu.

„Aktuálně dochází k vypořádávání došlých připomínek, ale již nyní je evidentní, že dojde ke změně návrhu zákona. Vládě tedy bude návrh předložen v podobě, která bude obsahovat konkrétní zákonné důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce, jeho odvolání bude přezkoumatelné soudem,“ napsal úřad. „Věřím, že navržené řešení koaliční vláda schválí. Podle mého názoru předložíme přijatelný kompromis pro vládu, opozici i Senát,“ vzkázal Blažek

Nejvyššího státního zástupce může nyní vláda odvolat na návrh ministra spravedlnosti bez udání důvodu. Návrh novely, která s tímto stavem počítá i nadále, odeslalo ministerstvo do připomínkového řízení loni 25. října. Zkritizovala to například protikorupční platforma Rekonstrukce státu i Unie státních zástupců. Koncem listopadu pak o novele jednal s Blažkem a s premiérem Petrem Fialou (ODS) nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.

Součástí novely je omezení časově doposud neomezeného mandátu šéfa žalobců na sedm let. Návrh také výslovně stanoví, že nejvyšším státním zástupcem může být jmenován pouze státní zástupce s nejméně desetiletou právní praxí ve funkci státního zástupce, soudce či advokáta, „který svými odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi, zkušenostmi s výkonem řídící funkce a morálními vlastnostmi dává záruky řádného výkonu této funkce“.

Novela dodává, že nikdo nemůže být jmenován nejvyšším státním zástupcem více než jednou a že se šéfem žalobců nemůže stát státní zástupce, jemuž bylo pravomocným rozhodnutím uloženo kárné opatření – pokud nebylo zahlazeno

Jádrem aktuální novely je pak stanovení jasnějších pravidel pro jmenování, odvolávání a funkční období dalších vedoucích státních státních zástupců – tedy šéfů vrchních, krajských a okresních státních zastupitelství. I jim návrh zavádí sedmiletý mandát a oproti stávající úpravě zmiňuje – obdobně jako nově u nevyššího státního zástupce – požadavek odborných znalosti a profesních zkušeností. Zatímco aktuálně lze ministrovi navrhnout do vedoucí funkce jakéhokoliv státního zástupce, novela počítá s povinnými výběrovými řízeními.

ČTK, Praha 2. 1. 2023