Krach slovenské investiční skupiny Arca, jakožto krach desetiletí, dvacetiletí, či století, sledují snad všichni. Odborníci, poučení i nepoučení laici, věřitelé, či zvědavci. Ačkoliv se jedná o slovenskou investiční skupinu, byla Arca velmi aktivní v České republice.

Adam Sigmund

advokát – partner

ZIZLAVSKY

 

 

Někteří, včetně mě, jsou toho názoru, že činnost Arca u nás byla činností převažující a že by z tohoto důvodu měla být její aktuální insolvence řešena v jurisdikci České republiky. Kromě racionálních důvodů, kterými jsou lepší legislativní možnosti řešení koncernové insolvence (jednotný koncernový soudce a insolvenční správce) na rozdíl od Slovenska, mě na tomto řešení přitahuje i vlastenecky zapálená důvěra v českou justici.

Věřím, že česká justice ochrání zájmy českých věřitelů, z nichž nemalou část zastupujeme

Obě dotčené země jsou členskými státy Evropské unie. V Evropské unii existuje komunitární předpis, který problematiku podobných kolizí řeší. Evropské insolvenční nařízení pro případ sporu o národní jurisdikci stanovuje pravidla, do které členské země insolvenci s přeshraničními prvky směřovat. Pravidlo se jmenuje COMI a značí tzv. středisko hlavních zájmů.

Věřitel / Dlužník

Místem, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, je dle nařízení místo, ze kterého dlužník své zájmy pravidelně spravuje a které je zjistitelné třetími osobami. Nikoliv tedy pouze a automaticky sídlo společnosti. Navíc nařízení požaduje, aby při určování, zda je středisko hlavních zájmů dlužníka zjistitelné třetími osobami, byla zvláštní pozornost věnována věřitelům a jejich názoru na to, kde dlužník spravuje své zájmy.

Právě o to nyní vedou věřitelé Arca spor jak u českých, tak u slovenských soudů. Češi přijímali směnky Arca v Čechách, Slováci na Slovensku. Jejich peníze pak putovaly po Evropě. Evropské insolvenční nařízení zná i mechanismus, kdy je insolvence řešena ve více členských státech najednou. Umožňuje totiž vedle hlavního insolvenčního řízení i řízení vedlejší a místní. Soudy a insolvenční správci z jednotlivých členských států jsou povinni v řízeních spolupracovat. Ale znáte to…

Nevím, proč zakladatelé Arca pojmenovali svoji skupinu právě takto. Nicméně Arca značí v latině truhlu na cennosti.

Od počátku je jasné, že Arca za peníze věřitelů řadu cenností pořídila (nemovitostní projekty, resorty, průmyslové komplexy a jiné akvizice)

Zároveň ale vytvořila i složitou majetkovou strukturu, ve které se nyní tyto cennosti nacházejí. Síť aktiv skupiny se rozprostírá nejen v Česku a na Slovensku, nýbrž i ve Velké Británii, na Maltě, či Kypru. Ti, kteří budou v budoucnu pověřeni tím, aby tuto síť rozpletli, ať již to budou Češi, Slováci, či obě entity společně, snad objeví v truhle poklad, který bude možné vrátit věřitelům. Snad nezjistí, že truhla je spíše pověstnou Pandořinou skříňkou, ze které po jejím otevření vylétlo na svět zlo a utrpení. Pandora svou skříňku zase rychle zavřela. To už v ní však zůstala pouze jediná věc. Naštěstí to byla naděje.

Autor: Adam Sigmund