Jak to funguje

Přístup k veškerému bezplatnému obsahu legalTV.cz získáte jednoduchou registrací, která platí jak pro červenou sekci portálu legalTV.cz, tak pro jeho modrou část najdipravnika.online.

najdipravnika.online

V modré části portálu naleznete službu najdipravnika.online. Právníci mají u svých příspěvků profil, ze kterého je můžete snadno kontaktovat online, domluvit si schůzku nebo si vyžádat nabídku na poptávané služby.

legal event

Ze sekce legal event se můžete přihlásit na odborné webináře, interaktivní webcasty, workshopy a jiné akce nebo si koupit výuková videa. Tailor-made tréninky, workshopy nebo jiné kurzy lektoři přizpůsobí na míru potřebám vaší firmy. Termíny, ceny a další podrobnosti naleznete u jednotlivých akcí.